Các đội tuyển tập huấn

09:0617/09/2015

Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam là địa điểm tập trung, tập huấn của các Đội tuyển bóng đá Quốc gia và Quốc tế.

Các kế hoạch tập huấn đã hoàn thành (2015)

  • Đội tuyển bóng đá U22 Quốc gia tập huấn tại TTĐTBĐTVN từ ngày 24/2/2015 đến ngày 10/3/2015 để chuẩn bị tham dự Vòng loại Giải bóng đá U22 Châu Á tại Malaysia.
  • Đội tuyển trẻ Singapore tập huấn tại Việt Nam (TTĐTBĐTVN) từ ngày 14/3/2015 đến ngày 19/3/2015.
  • Đội tuyển bóng đá nữ U14 Quốc gia tập trung tại TTTĐTBĐTVN từ ngày 20/5/2015 đến ngày 29/6/2015 để chuẩn bị tham dự thi đấu Festival U14 Châu Á.
  • Đội tuyển bóng đá nam U16 Quốc

[Dự kiến] Kế hoạch hoạt động của các đội tuyển quốc gia năm 2016

1. >> Kế hoạch hoạt động của Đội tuyển nam Quốc gia năm 2016

2. >> Kế hoạch hoạt động của Đội tuyển nữ Quốc gia năm 2016

3. >> Kế hoạch hoạt động của Đội tuyển nam Futsal Quốc gia năm 2016

4. >> Kế hoạch hoạt động của Đội tuyển nữ Futsal Quốc gia năm 2016

5. >> Kế hoạch hoạt động của Đội tuyển bóng đá bãi biển Quốc gia năm 2016

6. >> Kế hoạch hoạt động của Đội tuyển U23 Quốc gia năm 2016

7. >> Kế hoạch hoạt động của Đội tuyển U19 Quốc gia năm 2016

8. >> Kế hoạch hoạt động của Đội tuyển U16 Quốc gia năm 2016

9. >> Kế hoạch hoạt động của Đội tuyển U19 nữ Quốc gia năm 2016

10. >> Kế hoạch hoạt động của Đội tuyển U16 nữ Quốc gia năm 2016

11. >> Kế hoạch hoạt động của Đội tuyển U20 Futsal Quốc gia năm 2016