Đào tạo

Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF đào tạo và liên kết đào tạo vận động viên bóng đá trẻ, nhằm phát triển lực lượng vận động viên bóng đá cho Quốc gia

Hỗ trợ tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ chuyên môn bóng đá (huấn luyện viên bóng đá, quản lý bóng đá trẻ, trọng tài bóng đá…).

Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam là địa điểm tập trung, tập huấn của các Đội tuyển bóng đá Quốc gia và Quốc tế.