Đào tạo nguồn nhân lực

09:0817/09/2015

Hỗ trợ tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ chuyên môn bóng đá (huấn luyện viên bóng đá, quản lý bóng đá trẻ, trọng tài bóng đá…).