Tổ chức các lớp bơi, bóng đá

09:1617/09/2015

Tổ chức các lớp đào tạo cộng đồng như lớp học bơi, lớp đào tạo bóng đá cho các lứa tuổi. Đặc biệt tổ chức lớp học vào Mùa Hè.

Liên tục tuyển sinh các lớp dạy bơi mọi lứa tuổi.

 
Khu phục hồi chức năng với bể bơi